2014. július 30., szerda , Judit, Xénia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english

Témaspecifikus oldalak

Konferencia - Tanító Tér - Oktatási épületek infrastruktúrája: fenntarthatóság és más minőségi kritériumok

Mit üzennek az oktatási épületek a jövő nemzedékeknek? Hogyan állíthatók a terek a nevelő-oktató munka szolgálatába? Hogyan segíti az épület kialakítása a különböző csoportok, köztük a cigány tanulók bevonását a tanulási folyamatba? Hol a helye az épületben a tanulónak, a pedagógusnak – és a szülőknek? Hogyan tervezhetők fenntartható épületek? Hogyan segíthet az épület a település közösség-formálásában? Hogyan tehető minden értelemben hatékonnyá az épület kialakítására, felújítására tett beruházás?


A minőségi épület a minőségi oktatást szolgálja: felelősségünk van abban, hogy az oktatási épületek a jövőre, a felelős állampolgári magatartásra, a hagyományok és a tudás értékének tiszteletére neveljenek. Egy sikeresen kialakított épület évtizedekre meghatározhatja annak a településnek (településrésznek) az életét, amelynek lakóit befogadja. Ilyen épületek akkor hozhatók létre, ha a tervezésben részt vesznek a leendő felhasználók és a hozzájuk kapcsolódó érdekcsoportok – és maga a folyamat az építész, a kivitelezők, a pedagógus és pszichológus szakemberek együtt-gondolkodásának eredményeként valósul meg.

A Tanító Terek olyan hazai jó gyakorlatok, amelyek nemzetközi kontextusban is minta értékűek. Konferenciánkon ilyen tapasztalatok megismertetése mellett bemutatjuk azt a minőségi kritériumrendszert, amelyet hazai és nemzetközi jó gyakorlatok és a szakirodalom tanulmányozásával állítottunk fel – emellett betekintést nyújtunk a különböző kapcsolódó szakterületek képviselőinek közös munkájával létrejött oktatáspolitikai ajánlásokba és jó gyakorlat gyűjteménybe is.

 

A konferenciára szeretettel várunk építészeket, tájépítészeket, oktatáspolitikai szakértőket, pedagógusokat, intézményvezetőket, az oktatási intézmények fenntartóinak képviselőit, környezetpszichológus, környezeti kommunikációs szakembereket, egyetemi hallgatókat – valamint a kapcsolódó érdekcsoportok képviselőit: tanulókat, szülőket, civil szervezeteket.

 

A konferencia helyszíne: Budapesti Olasz Kultúrintézet, Budapest, Bródy S. u. 8.

A konferencia ideje: 2011. szeptember 30. 10.00 – 16.30

 

A konferencián való részvétel ingyenes.

Előzetes regisztráció a csatolt jelentkezési lap kitöltésével a reti.monika@ofi.hu e-mail címen keresztül lehetséges.

A szervezők a jelentkezőket a regisztrációk sorrendjében fogadják, a sikeres regisztrációról e-mailben értesítést küldenek.

További információk: tanitoter.ofi.hu

Összegzés a konferenciáról >>


A „Tanító Tér”konferencia programja:

9.00

regisztráció

Közben vetítés: Kritériumok és ajánlások – tanító terek

A délelőtti szakmai programok levezető elnöke: Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta (tudományos és szakmai főigazgató helyettes, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)

10.00

A konferencia ünnepélyes megnyitója – Dr. Varga Zoltán (közoktatás-vezetési főosztályvezető, Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

 

Filmvetítés: válogatás a BME hallgatóinak munkáiból

10.15

Plenáris nyitóelőadás

Giorgio Ponti (építész – Centro per l'Innovazione e la Sperimentazione Educativa Milano (CISEM), Olaszország, OECD szakértő): Úton az oktatási épületek minőségi kritériumrendszere és a fenntarthatóság felé

11.15

A Tanító Tér projekt bemutatása

 

Lippai Edit: Ajánlások a minőségi iskolai infrastruktúráért kötet bemutatása

 

Réti Mónika: Kívül-belül jó iskola kötet bemutatása

12.00

szünet

12.30

Fenntarthatóság és partneri tervezés az iskolai infrastruktúra kialakításában. Kerekasztal beszélgetés Dr. Dúll Andrea, Dr. Kapy Jenő, Kovács Imre Attila és Sályi Lőrinc részvételével (moderátor: Varga Attila)

13.30

szünet

14.15

Szekcióelőadások és vita

 

Ónodi Szabolcs: A intézmény mint közösségi központ: kölcsönös előnyök az iskola és a település életében

 

Iván Zsuzsanna: Fenntarthatóság és iskolatervezés - elmélet és tapasztalatok az algyői iskolaépítés tükrében

 

Eplényi Anna: Oldás és kötés: kapu, kerítés, udvar

 

Winkler Márta: Otthonosság, térszervezés, nevelés

 

Csovcsics Erika: Cigány származású tanulók és a 21. századi iskolai környezet

 

Lippai Edit: Pszichológia az iskolai térszervezésben

15.30

A Tanító Tér szakértői csoportjának reflexiói: Szebedy Tas, E. Vámos Ágnes, G. Teiszler Mária, Józsa Tamás, Táborosi Zsuzsanna, Réti Mónika

16.00

A jövő hangja: egyetemi hallgatói vélemények

16.30

Zárszó – Varga Attila
Educating Spaces

Infrastructure of Educational Buildings: sustainability and other quality criteria

 

What messages do educational buildings transfer to future generations? How can spaces serve educational work? How can a building foster the inclusion of various groups (amongst them Roma students) into the learning process? Where can we find a place for students, teachers – and parents? How can sustainable school buildings be designed? How can facilities serve the community-building of a city? How can we make investments into building and re-furbishing educational facilities that are efficient in all senses?

 

Quality buildings serve quality education: we have a responsibility for creating facilities that educate for future, for responsible citizenship, for the respect of local traditions and the value of knowledge. A successfully designed building may shape the future of the city the inhabitants of which it serves. These buildings can be procreated, if future users and representatives of stakeholder groups are involved in the design – and the process itself is realized as a result of the strong collaboration of the architect, the contractors, the educational and psychology professionals.

 

Educating Spaces are good practices that may serve as exemplars even in international context. Besides a selection of these, our conference aims to highlight a set of quality criteria that we established by content analysis of good practices (from Hungary and abroad) and related literature. We also give insight to policy recommendations and practical guidebook, which is a fruit of the cooperation of experts from various related fields.

 

Participation of architects, landscape designers, gardeners, educational policy experts, teachers, principals, representatives of municipalities, environmental psychologists, environmental communication experts, psychologists, university students - as well as members of related stakeholder groups: school students, parents and civil organizations - at our conference are warmly and equally welcome.

 

Conference venue: Italian Institute of Culture, Budapest

Conference date: 10.00 – 16.30 30 September, 2011.

 

Preliminary registration is necessary at: reti.monika@ofi.hu.

 

Participation (including coffee breaks) is free of charge, however organizers receive participants in the order of registrations. An affirmative e-mail will be sent for successful registrations.

 

Further information: tanitoter.ofi.hu


 

Conference Programme ”Educating Spaces”:

9.00

registration

Projection: Quality criteria and recommendations

 

Chair of morning session: Dr. Szvathné Dr. Márta Szalay (executive of scientific and professional affairs, Hungarian Institute for Educational Research and Development)

 

10.00

Welcome speech – Dr. Zoltán Varga (head of department of management in public education, Ministry of National Resources)

 

Projection: selection of the works prepared by students at the Budapest University of Technology and Economics

10.15

Giorgio Ponti (Architect, CISEM, Italy, OECD expert): Towards the Educational Quality Facilities (EQF) and the sustainability inputs. Plenary keynote presentation

 

11.15

“Educating Spaces” – project presentation

 

Edit Lippai: Introducing policy recommendations for quality school infrastructure

 

Mónika Réti: Introducing practical guide “Good school – inside and out”

 

12.00

coffee break

 

12.15

Sustainability and participative planning in school infrastructure. Roundtable with Andrea Dúll, Jenő Kapy, Imre Attila Kovács; Lőrinc Sályi (moderator: Attila Varga)

 

13.30

coffee break

 

14.15

Session presentations with discussions

 

Szabolcs Ónodi: The Facility as a social center: mutual benefits for school and city life

 

Zsuzsanna Iván: Sustainability and school design – theory and practice in the school building process in Algyő

 

Anna Eplényi: “Solvere et ligare”: gate, pale, yard

 

Márta Winkler: Coziness, space arrangement, education

 

Erika Csovcsics: Gipsy students and 21st century school environment

 

Edit Lippai: Psychology in space arrangement in schools

 

 

15.30

Reflections on the sessions by the expert group of Educating Spaces (Tas Szebedy, Ágnes E.Vámos, Mária G.Teiszler, Tamás Józsa, Zsuzsanna Táborosi, Mónika Réti)

16.00

The sound of Future: remarks from university students

 

16.30

Closing remarks – Attila Varga

Információk

Támogatási szerződés tárgya:

Új Széchenyi Terv

ofilogo21szazadi-kozokt_logo

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Magyarország Megújul

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

TÁMOP 3.1.1 21. századási közoktatás - fejlesztés, koordináció

TÁMOP-3.1.1-08/
1-2008-0002
21. századi közoktatás –
fejlesztés, koordináció


Főkedvezményezett:

Educatio

Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft.


Kedvezményezett neve:

ofilogo

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet


Támogató:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség


További információk >>

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.